Andy Thuiszorg levert, in de omgeving van Zoetermeer en Den Haag, thuisverpleging en thuisverzorging en ondersteunende begeleiding. Andy is gespecialiseerd in verzorging van lichamelijk gehandicapten en ouderen.

De dienstverlening van Andy Thuiszorg bestaat uit de volgende zorgbestanddelen:

  • Verpleging. Medisch gerichte zorg zoals medicijnen aanreiken/toedienen, wondverzorging, injecteren en sonde voeding (Zorgniveau 3. Ziekenverzorging).
  • Verzorging. Dit betreft de basiszorg zoals in en uit bed komen, aan- en uit kleden, wassen en hulp bij maaltijden.
  • Huishoudelijke zorg. Licht huishoudelijk werk, (hulp bij) boodschappen doen,
    maaltijden verzorging.
  • Ondersteunende begeleiding zoals begeleiding bij bezoek.
De zorgverlening wordt in overleg met de zorgvragende samengesteld. U geeft uw
zorgbehoefte aan. Wanneer en hoeveel hulp er gewenst is.

Thuiszorg en hulp kunt u zowel direct als via zorgbemiddeling inkopen. U heeft hiervoor geen indicatie voor nodig. De zorg die Andy Thuiszorg biedt, kan betaald worden vanuit persoonsgebonden Budget (PGB), eigen geld of combinatie daarvan.
De tarieven van Andy Thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgbehoefte, zorglast, tijdstippen, zorguren (-blokken) en reistijden. De overeengekomen dienstverlening wordt middels een overeenkomst vastgelegd. In overleg met de zorgvragende kan de zorg, op een gewenst tijdstip of naar een situtatie, aangepast worden.

Zorg voor de zorgvragende komt op de eerste plaats. De zorg ervaart u als professioneel, loyaal, gemotiveerd en persoonlijk. Andy is sinds 1979 werkzaam als ziekenverzorgster in diverse verpleeghuizen, bejaarden tehuizen en hospices. In 1996 is zij als freelancer/ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) verder gegaan en heeft haar ervaring verrijkt met zorgverlening in huiselijke omgeving.